Marca

Promark 5B - Punta Madera
$2.405
Vic Firth 5A - Punta Madera
$2.627
La Special 5B - Punta Madera
$1.260
La Special 5A - Punta Madera
$1.260
Stagg 5B - Punta Madera
$442
Stagg 5A - Punta Madera
$442
Stagg 5B - Punta Nylon
$451
Stagg 5A - Punta Nylon
$451
Generico 5B - Punta Madera
$380
Stagg 7A - Punta Nylon
$451
Nova 5A - Punta Madera
$1.182
Promark 5B - Punta Nylon
$2.496